Kenyataan Tawaran

Kenyataan Tawaran Sebutharga Majlis Perbandaran Bentong, Sebutharga adalah dipelawa daripada  Kontraktor Bumiputera yang mempuyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, berdaftar dengan  Lembaga Pembangunan Industri Malaysia LPIPM(CIDB) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta berdaftar dengan Majlis Perbandaran Bentong bagi membuat tawaran bagi kerja berikut:- Lampiran

1 AKSES MPB GTP Call Center Asingkan Sisa Pembaharuan Lesen 2016