MENU

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN BENTONG (JAN-DIS 2019)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN

TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH PERKHIDMATAN

JUMLAH MENEPATI STANDARD

% MENEPATI STANDARD

JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD

% TIDAK MENEPATI STANDARD

 1.  

Keputusan Bantahan Cukai Dikeluarkan Dalam Tempoh 1 Bulan Daripada Tarikh Sesi Mendengar Bantahan.

0

0

0

0

TIADA KES

 1.  

Permohonan Pindahmilik (Borang I) Dan Penukaran Alamat Yang Lengkap Diproses Dalam Tempoh 1 Hari Bekerja.

417

100

0

0

417

 1.  

Mengeluarkan Bil-Bil Cukai Taksiran Setengah Tahun Pertama Pada Bulan Januari Dan Setengah Tahun Kedua Pada Bulan Julai.

58,000

100

0

58,000

 58,000
 1.  

Bil-Bil Sewaan Dikeluarkan Dalam Minggu Pertama Setiap Bulan.

700

100

0

0

700

 1.  

Permohonan Pelan Lampu Jalan Diproses Dalam Masa Empat  Belas Hari Bekerja (14) Dengan Syarat Semua Dokumen Lengkap Dan Mematuhi Syarat.

3

 75

1

25

4

 1.  

Kelulusan Bagi Permohonan Permit Menggali Jalan Akan Dikeluarkan Dalam Tempoh Masa Tujuh (7) Hari Bekerja Tertakluk Kepada Semua Syarat-Syarat Jabatan Dipatuhi.

15

75

5

25

20

 1.  

Mengeluarkan Kelulusan Pelan Penomboran Bangunan Dan Nama Jalan Dalam Tempoh Empat Belas (14) Hari Bekerja Bermula Daripada Tarikh Terimaan Lengkap Daripada Bahagian OSC.

9

100

0

0

9

 1.  

Mengeluarkan Pengesahan Permohonan Pecah Sempadan, Pecah Bahagian  Dan Penyatuan Tanah Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Bermula Dari Tarikh Terimaan Permohonan Lengkap Daripada Pemohon.

21

100

0

0

21

 1.  

Mengeluarkan Kelulusan Permohonan Papan Iklan Luar Premis/Billboard Dan Papan Tanda Tunjuk Arah Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Bermula Dari Tarikh Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan Dan Kebersihan, Majlis Perbandaran Bentong.

8

100

0

0

8

 1.  

Mengeluarkan Pelan Zoning Rancangan Tempatan Daerah Bentong Dalam Tempoh 1 jam Bermula Daripada Masa Permohonan Pelanggan Yang Lengkap Direkodkan.

52

100

0

0

52

 1.  

Mengeluarkan Keputusan Permit Kerja Kecil (Borang L) Dalam Tempoh 1 Hari.

46

75

16

25

46

 1.  

Mengeluarkan Keputusan Permit  Kerja Kecil (Pelan Setara) Dalam Tempoh 3 Hari.

23

92

2

8

23

 1.  

Lesen Tidak Berisiko 1 Hari

 413

100

0

0

413

 1.  

Lesen Berisiko 30 Hari

43

100

0

0

43

 1.  

Lesen Hiburan 90 Hari Berkerja.

33

100

0

0

33

 1.  

Kelulusan Pelan Landskap Dalam Tempoh Empat Belas (14) Hari Daripada Terimaan Permohonan  Lengkap

8

100

0

0

8

 1.  

Memastikan Keputusan Permohonan Latihan Industri Pelajar Dari Institusi Pendidikan Tinggi Dikeluarkan Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja.

12

100

0

0

12

 1.  

Perjanjian Contract Standard 30 Hari

13

100

0

0

13

 1.  

Penswastaan 60 Hari

1

100

0

0

1

 1.  

Memastikan Badan Pengurusan Bersama (Joint Management Body) Mendaftarkan Nama Badan Dalam Masa Tiga Puluh (30) Hari Daripada Tarikh Mesyuarat Agung Tahunan Pertama.

0

0

0

0

TIADA KES

 1.  

Mengeluarkan Sijil Perakuan Penubuhan Badan Pengurusan Bersama Dalam Tempoh Empat Belas (14) Hari Dari Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.

0

0

0

0

TIADA KES

 1.  

Pesanan  Kerajaan Dikeluarkan Dalam Masa 2 Hari Dengan Syarat Dokumen Lengkap Dan Mematuhi Syarat

750

97.53

19

2.47

769

 1.  

Menyediakan Proses Pembayaran (Dokumen Lengkap) Dalam Tempoh 14 Hari Dari Tarikh Terima Permohonan

1290

99.84

2

0.16

1292

 1.  

1 Hari Maklumbalas Pengadu, 3 Hari Maklumbalas Awal, 7 Hari Maklumbalas Tindakan Dan 14 Hari Aduan Yang Rumit

283

54

236

46

519

 1.  

Mengeluarkan Surat Kelulusan dan Bil Sewaan Dewan/Peralatan  Dalam Tempoh 3 Hari Selepas Permohonan Diterima.

141

100

0

0

141

 1.  

Proses Permohonan Lengkap 3 Hari

119

100

0

0

119

 1.  

Mengangkat Permohonan Lengkap Ke JK Osc Dalam Tempoh 28 Hari

57

100

0

0

57

 1.  

Mengeluarkan Keputusan Mesyuarat Dalam Tempoh 3 Hari.

57

100

0

0

57

 

Laporan pencapaian piagam pelanggan bagi bulan Januari hingga Disember 2018 PDF icon2018.pdf
Laporan pencapaian piagam pelanggan bagi bulan Januari hingga Disember 2017 PDF icon2017.pdf
Laporan pencapaian piagam pelanggan bagi bulan Januari hingga Disember 2016 PDF icon2016.pdf
Laporan pencapaian piagam pelanggan bagi bulan Januari hingga Disember 2015 PDF icon2015.pdf
Kemaskini Terakhir: Rabu, 29 Julai 2020 - 8:43pm