MENU

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN BENTONG (JAN-OKT2020)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN

TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH PERKHIDMATAN

JUMLAH MENEPATI STANDARD

% MENEPATI STANDARD

JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD

% TIDAK MENEPATI STANDARD

 1.  

Keputusan Bantahan Cukai Dikeluarkan Dalam Tempoh 1 Bulan Daripada Tarikh Sesi Mendengar Bantahan.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Permohonan Pindahmilik (Borang I) Dan Penukaran Alamat Yang Lengkap Diproses Dalam Tempoh 1 Hari Bekerja.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Mengeluarkan Bil-Bil Cukai Taksiran Setengah Tahun Pertama Pada Bulan Januari Dan Setengah Tahun Kedua Pada Bulan Julai.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI
 1.  

Bil-Bil Sewaan Dikeluarkan Dalam Minggu Pertama Setiap Bulan.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Permohonan Pelan Lampu Jalan Diproses Dalam Masa Empat  Belas Hari Bekerja (14) Dengan Syarat Semua Dokumen Lengkap Dan Mematuhi Syarat.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Kelulusan Bagi Permohonan Permit Menggali Jalan Akan Dikeluarkan Dalam Tempoh Masa Tujuh (7) Hari Bekerja Tertakluk Kepada Semua Syarat-Syarat Jabatan Dipatuhi.

0

0

5

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Mengeluarkan Kelulusan Pelan Penomboran Bangunan Dan Nama Jalan Dalam Tempoh Empat Belas (14) Hari Bekerja Bermula Daripada Tarikh Terimaan Lengkap Daripada Bahagian OSC.

9

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Mengeluarkan Pengesahan Permohonan Pecah Sempadan, Pecah Bahagian  Dan Penyatuan Tanah Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Bermula Dari Tarikh Terimaan Permohonan Lengkap Daripada Pemohon.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Mengeluarkan Kelulusan Permohonan Papan Iklan Luar Premis/Billboard Dan Papan Tanda Tunjuk Arah Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Bermula Dari Tarikh Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan Dan Kebersihan, Majlis Perbandaran Bentong.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Mengeluarkan Pelan Zoning Rancangan Tempatan Daerah Bentong Dalam Tempoh 1 jam Bermula Daripada Masa Permohonan Pelanggan Yang Lengkap Direkodkan.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Mengeluarkan Keputusan Permit Kerja Kecil (Borang L) Dalam Tempoh 1 Hari.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Mengeluarkan Keputusan Permit  Kerja Kecil (Pelan Setara) Dalam Tempoh 3 Hari.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Lesen Tidak Berisiko 1 Hari

 0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Lesen Berisiko 30 Hari

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Lesen Hiburan 90 Hari Berkerja.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Kelulusan Pelan Landskap Dalam Tempoh Empat Belas (14) Hari Daripada Terimaan Permohonan  Lengkap

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Memastikan Keputusan Permohonan Latihan Industri Pelajar Dari Institusi Pendidikan Tinggi Dikeluarkan Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Perjanjian Contract Standard 30 Hari

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Penswastaan 60 Hari

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Memastikan Badan Pengurusan Bersama (Joint Management Body) Mendaftarkan Nama Badan Dalam Masa Tiga Puluh (30) Hari Daripada Tarikh Mesyuarat Agung Tahunan Pertama.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Mengeluarkan Sijil Perakuan Penubuhan Badan Pengurusan Bersama Dalam Tempoh Empat Belas (14) Hari Dari Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Pesanan  Kerajaan Dikeluarkan Dalam Masa 2 Hari Dengan Syarat Dokumen Lengkap Dan Mematuhi Syarat

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Menyediakan Proses Pembayaran (Dokumen Lengkap) Dalam Tempoh 14 Hari Dari Tarikh Terima Permohonan

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

1 Hari Maklumbalas Pengadu, 3 Hari Maklumbalas Awal, 7 Hari Maklumbalas Tindakan Dan 14 Hari Aduan Yang Rumit

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Mengeluarkan Surat Kelulusan dan Bil Sewaan Dewan/Peralatan  Dalam Tempoh 3 Hari Selepas Permohonan Diterima.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Proses Permohonan Lengkap 3 Hari

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Mengangkat Permohonan Lengkap Ke JK Osc Dalam Tempoh 28 Hari

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 1.  

Mengeluarkan Keputusan Mesyuarat Dalam Tempoh 3 Hari.

0

0

0

0

TIADA MAKLUMAT TERKINI

 

Laporan pencapaian piagam pelanggan bagi bulan Januari hingga Disember 2019 2019.pdf
Laporan pencapaian piagam pelanggan bagi bulan Januari hingga Disember 2018 PDF icon2018.pdf
Laporan pencapaian piagam pelanggan bagi bulan Januari hingga Disember 2017 PDF icon2017.pdf
Laporan pencapaian piagam pelanggan bagi bulan Januari hingga Disember 2016 PDF icon2016.pdf
Laporan pencapaian piagam pelanggan bagi bulan Januari hingga Disember 2015 PDF icon2015.pdf
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 16 Oktober 2020 - 10:19am