MENU
LampiranSaiz
Borang A Kejuruteraan18.14 KB
Borang B Kejuruteraan 12.3 KB
Borang C Kejuruteraan 13.31 KB
Borang A Pelan Bangunan25.53 KB
Borang B Pelan Bangunan78.71 KB
Borang E Pelan Bangunan6.85 KB
Borang B / Perlanjutan Tempoh KM8.69 KB
Borang G1 - G21 (Pahang)78.33 KB
Contoh Notis Pemberitahuan G1 - G38.85 KB
Jadual Pengiraan Fi Proses Pelan Bangunan & Struktur24 KB
Manual Agensi OSC 3.019.29 MB
Manual Prosedur-Self Regulated561.25 KB
Manual Pemohon OSC 3.010.67 MB
MPB Standard Title Block - Pelan Bangunan178.06 KB
MPB Standard Title Block - Pelan Kerjatanah, Jalan & Perparitan154.16 KB
MPB Standard Title Block - Pelan JBPM84.18 KB
MPB Standard Title Block - Pelan Kebenaran Merancang162.23 KB
MPB Standard Title Block - Pelan Jalan & Perparitan154.26 KB
MPB Standard Title Block - Pelan Kerjatanah153.01 KB
MPB Standard Title Block - Pelan Lampu Jalan154.78 KB
MPB Standard Title Block - Pelan Pra Hitungan147.41 KB
MPB Standard Title Block - Pelan Landskap150.81 KB
Senarai Semak Permohonan Nama Jalan461.58 KB
Senarai Semak Permohonan Nama Taman167.52 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan & Parit512.64 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan540.61 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Kebenaran Merancang737.52 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah586.08 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Lampu Jalan478.87 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Pra Hitungan484.96 KB
Senarai Semak Permohonan Permohonan Pelan Landskap470 KB
Senarai Semak Permohonan Pra - consult301.26 KB
Senarai Semakan Permohonan 124A 101.04 KB
Senarai Semakan Permohonan 204D408.03 KB
Tatacara Pengemukaan Permohonan Pelan Bangunan OSC Online - CCC17.62 KB
Tatacara Pengisian Title Block MPB1.36 MB
Senarai Semak Pengemukaan Borang B (Bangunan)724.61 KB
Kemaskini Terakhir: Sabtu, 23 Mei 2020 - 9:32am