MENU

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA MAJLIS PERBANDARAN BENTONG

CADANGAN MENAIKTARAF PENCAHAYAAN, KEMUDAHAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLAM AIR PANAS BENTONG, PAHANG DARUL MAKMUR.

Borang sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri / bermetri dengan nombor sebutharga ditulis di muka hadapan sampul dan di alamatkan kepada :

Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Bentong,
Jalan Ketari, 28700 Bentong,
Pahang Darul Makmur atau

masukkan ke dalam peti sebutharga di Kaunter Kejuruteraan, Jabatan Kejuruteraan Majlis Perbandaran Bentong pada 19 APRIL 2023 (RABU) sebelum jam 12.00 tengahari.

#mpbentong
#BandarLestari
#bandarberdayahunitahaptinggi
#bandarmampan
#bandarrendahkarbon