MENU

IKLAN JAWATAN KOSONG MPB 2023

IKLAN JAWATAN KOSONG

===================

Warganegara Malaysia Yang Berkelayakan Adalah Dipelawa Untuk Memohon Bagi Mengisi Kekosongan Jawatan Di Majlis Perbandaran Bentong

(Keutamaan Diberi Kepada Rakyat Negeri Pahang Darul Makmur)

CARA-CARA MEMOHON :

Semua permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Permohonan Jawatan Majlis Perbandaran Bentong yang boleh dimuat turun melalui laman sesawang Majlis Perbandaran Bentong di http://www.mpbentong.gov.my.

a) Iklan Jawatan Kosong

b) Syarat Lantikan/Gaji/Deskripsi Tugas

c) Borang Permohonan

 

Tarikh Tutup Permohonan Adalah Pada Selasa, 19 SEPTEMBER 2023 

Semua Permohonan Hendaklah Dialamatkan Kepada :

Yang Dipertua,

Majlis Perbandaran Bentong,

Jalan Ketari,

28700 Bentong,

Pahang Darul Makmur.

 

-----

 

Vacancies In The Bentong Municipal Council

(Priority Given to the People of Pahang Darul Makmur)

HOW TO APPLY:

All Applications Must Be Made Using Bentong Municipal Council Application Form at 

Bentong Municipal Council Portal At http://www.mpbentong.gov.my/

a) Vacancy Advertisement

b) Appointment Conditions/Salary/Job Description

c) Application Form

 

Due Date of Application Is On Tuesday, 19 SEPTEMBER 2023 

All Applications Should Be Addressed To:

The President,

Bentong Municipal Council,

Jalan Ketari,

28700 Bentong,

Pahang Darul Makmur.