MENU

Terima Kasih Kerana Minat Dan Keprihatinan Yang Ditunjukkan Mengenai RKK Janda Baik. Majlis Perbandaran Bentong Sentiasa Mengambil Kira Pandangan Dan Memastikan Agar Keperluan Utama Penduduk Sentiasa Menjadi Keutamaan Pihak Kami. Pihak Kami Memohon Kepada Semua Jika Mempunyai pandangan/bantahan sila kemukakan saranan/bantahan anda secara rasmi kepada pentadbiran Majlis Perbandaran Bentong.

Tempoh untuk sebarang saranan dan bantahan masih dibuka dan boleh dikemukakan kepada pentadbiran Majlis sebelum atau pada 13 Ogos 2019 bertempat di Ruang Legar Jabatan Perancangan Bandar MPB di Pejabat MPB, Jalan Ketari, Bandar Bentong untuk meneliti draf RKK. 

"Perkhidmatan Terulung, Kehidupan Bahagia"

Bersama-sama ini disertakan Borang Melalui Pautan Di Bawah Untuk Kemudahan Penduduk Membuat saranan/bantahan ;

https://drive.google.com/file/d/1paIb2GI2MGMPPYny2SqtZ6FqkbPdYiFc/view?fbclid=IwAR3Qdzror_VapH41n2T9dkQ54cDV5kT8rKFcHbqqxFDID4Plbhoh_RIZ5l4