MENU

Majlis Perbandaran Bentong telah ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Akta ini telah diguna pakai oleh Majlis Perbandaran Bentong semenjak ianya diwartakan.

1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 131)

3. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

4. Akta Makanan 1983 (Akta 281)

5. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 133)