MENU

Sebutharga adalah dipelawa daripada Kontraktor Bumiputera yang mempuyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Malaysia LPIPM(CIDB) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta berdaftar dengan Majlis Perbandaran Bentong bagi membuat tawaran bagi kerja berikut.

Borang Sebutharga akan dijual kepada penama yang tertera dalam Perakuan Pendaftaran dan Sijil

Perolehan Kerja Kerajaan serta mempunyai gred, kategori dan pengkhususan yang disyaratkan.

Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan hendaklah ditunjukkan semasa membeli borang

Sekiranya memohon Kebenaran Khas, Surat Kebenaran Khas daripada Lembaga Pembangunan Industri Malaysia LPIPM(CIDB) hendaklah ditunjukkan semasa membeli borang sebutharga.

Borang akan dikeluarkan mulai 24hb. JUN 2021 bersamaan hari KHAMIS jam 8.30 pagi.

Borang tawaran yang telah lengkap dan sempurna hendaklah dimasukkan kedalam sampul surat bermetri dan dan dimasukkan ke dalam peti tawaran sebutharga yang disediakan di Jabatan Kejuruteraan, Majlis Perbandaran Bentong, tidak lewat dari jam 12.00 TENGAHARI pada 1hb. JULAI 2021 bersamaan hari KHAMIS.

MAJLIS PERBANDARAN BENTONG TIDAK AKAN MENERIMA BORANG YANG LEWAT DIMASUKKAN KE DALAM PETI TAWARAN SEBUTHARGA

Tender Closing Date: 
Khamis, 1 Julai 2021