MENU

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA MAJLIS PERBANDARAN BENTONG

Membekal Perabut/ Perabut Makmal dan Kelengkapan Berasaskan Kayu / Rotan / Fabrik / Logam / Plastik ( Workstation ) (NO. SEBUTHARGA : BPADP 004/2021 )

Borang sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri / bermetri dengan nombor sebutharga ditulis di muka hadapan sampul dan di alamatkan kepada :

Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Bentong,

Jalan Ketari, 28700 Bentong, Pahang Darul Makmur atau

masukkan ke dalam peti sebutharga di Kaunter Kejuruteraan, Jabatan Kejuruteraan Majlis Perbandaran Bentong pada 02.08.2021 sebelum jam 12.00 tengahari.

Attachments: 
Tender Ref: 
NO. SEBUTHARGA : BPADP 004/2021
Tender Closing Date: 
Isnin, 2 Ogos 2021