MENU

CARA-CARA MEMOHON :

  1. Semua permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Permohonan  Jawatan  Majlis  Perbandaran  Bentong yang boleh dimuat turun melalui laman sesawang Majlis Perbandaran Bentong di www.mpbentong.gov.my.
  2. Permohonan hendaklah disertakan dengan salinan (fotostat) sijil kelahiran, sijil persekolahan, salinan kad pengenalan yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan dari Kumpulan Pengurusan Dan Profesional dan gambar pasport berukuran 5 x 4 sm.  Borang permohonan yang tidak lengkap diisi akan ditolak.
  3. Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab A Perenggan 18.
  4. Tarikh tutup permohonan pada 27 November 2023.
  5. Semua permohonan hendaklah dialamatkan kepada :

    YANG DIPERTUA
    MAJLIS PERBANDARAN BENTONG
    JALAN KETARI
    28700 BENTONG
    PAHANG DARUL MAKMUR.
 

IKLAN JAWATAN KOSONG MPB 2023